Minnkota Power Cooperative

Load Management Log


Date

Time

Area
Load
Group
DO
9
DO
10
DO
11
DO
12
DO
13
DO
14
DO
15
DO
16
DO
17
DO
18
DO
19
DO
20
DO
21
DO
22
DO
23
DO
24
18-Dec-2007 05:01:13 Minnkota 2.04 --- --- --- OFF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 06:31:13 Minnkota 2.04 --- --- --- ON --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 06:35:33 ALL 1.01 --- OFF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 06:37:56 ALL 3.01 --- OFF --- --- --- --- --- OFF OFF OFF --- --- OFF OFF --- OFF
18-Dec-2007 06:43:05 ALL 3.01 --- --- OFF --- --- OFF --- --- --- --- OFF OFF --- --- --- ---
18-Dec-2007 06:48:01 ALL 3.01 OFF --- --- OFF OFF --- OFF --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 06:53:14 ALL 3.09 OFF --- OFF --- OFF OFF OFF OFF OFF OFF --- --- --- --- --- OFF
18-Dec-2007 06:57:10 ALL 2.03 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
18-Dec-2007 06:58:44 ALL 2.04 --- --- --- OFF OFF --- --- --- --- --- OFF OFF --- --- --- OFF
18-Dec-2007 07:01:40 ALL 2.01 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
18-Dec-2007 07:03:16 ALL 2.02 --- --- --- OFF OFF --- --- --- --- --- OFF OFF --- --- --- OFF
18-Dec-2007 07:04:35 ALL 2.01 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
18-Dec-2007 07:40:53 ALL 3.09 --- --- ON --- ON --- ON ON --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 08:02:38 ALL 3.09 --- --- ON --- ON --- ON --- ON ON --- --- --- --- --- ON
18-Dec-2007 08:07:04 ALL 3.09 ON --- --- --- --- ON --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 08:16:05 ALL 1.02 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ON --- --- --- ---
18-Dec-2007 08:21:54 ALL 3.01 --- --- --- --- --- --- --- --- ON ON --- --- ON ON --- ---
18-Dec-2007 08:38:22 ALL 3.01 --- ON --- --- --- --- --- ON --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 08:40:03 ALL 3.09 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON --- --- --- --- --- ON
18-Dec-2007 08:48:54 ALL 3.01 --- --- --- --- --- ON --- --- --- --- --- ON --- --- --- ---
18-Dec-2007 08:55:46 ALL 3.01 --- --- ON --- --- --- --- --- --- --- ON --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 08:59:17 ALL 3.01 ON --- --- ON ON --- ON --- --- --- --- --- --- --- --- ON
18-Dec-2007 09:04:45 ALL 2.04 --- --- --- ON ON --- --- --- --- --- ON ON --- --- --- ON
18-Dec-2007 09:06:19 ALL 2.03 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 09:38:03 ALL 1.01 --- ON --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 10:33:35 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 10:36:14 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 10:41:07 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 10:45:06 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 10:46:51 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 11:11:16 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 11:16:35 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 11:22:53 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 11:26:26 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 11:31:57 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 11:34:20 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 11:37:11 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 11:39:54 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 11:41:53 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 12:01:40 ALL 2.01 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 12:03:12 ALL 2.02 --- --- --- ON ON --- --- --- --- --- ON ON --- --- --- ON
18-Dec-2007 12:04:31 ALL 2.01 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 13:10:11 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 13:13:32 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 13:16:06 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 13:17:25 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 13:19:17 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 13:21:42 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 13:22:56 ALL 2.04 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ON --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 13:26:00 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 13:28:18 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 13:33:06 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 13:45:25 ALL 3.09 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON --- --- --- --- --- ON
18-Dec-2007 13:46:44 ALL 3.09 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON --- --- --- --- --- ON
18-Dec-2007 13:50:30 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 13:53:49 ALL 1.02 --- --- ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON --- --- --- ON
18-Dec-2007 14:04:08 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 14:05:27 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 14:06:45 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 14:10:52 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 14:19:54 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 14:32:34 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 14:34:34 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 14:56:48 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 14:58:24 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 15:01:01 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 15:03:14 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 15:10:53 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 15:12:13 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 15:13:57 ALL 9.99 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 15:52:10 ALL 1.01 --- OFF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 16:03:55 ALL 2.04 --- --- --- OFF OFF --- --- --- --- --- OFF OFF --- --- --- OFF
18-Dec-2007 16:05:28 ALL 2.03 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
18-Dec-2007 16:06:47 ALL 2.04 --- --- --- OFF OFF --- --- --- --- --- OFF OFF --- --- --- OFF
18-Dec-2007 16:08:06 ALL 2.04 --- --- --- OFF OFF --- --- --- --- --- OFF OFF --- --- --- OFF
18-Dec-2007 16:41:11 ALL 3.09 OFF --- OFF OFF --- --- --- --- OFF OFF --- --- --- --- --- OFF
18-Dec-2007 16:55:54 ALL 1.02 --- --- OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF --- --- --- OFF
18-Dec-2007 16:59:03 ALL 1.01 --- --- OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF --- --- --- ---
18-Dec-2007 17:01:19 ALL 2.01 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
18-Dec-2007 17:03:01 ALL 2.02 --- --- --- OFF OFF --- --- --- --- --- OFF OFF --- --- --- OFF
18-Dec-2007 17:05:23 ALL 1.01 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- OFF OFF OFF OFF
18-Dec-2007 17:06:41 ALL 1.01 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- OFF OFF OFF OFF
18-Dec-2007 18:14:41 ALL 3.09 --- OFF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 19:15:27 ALL 1.02 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ON ON --- --- --- ---
18-Dec-2007 19:29:50 ALL 1.02 --- --- ON --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 19:34:53 ALL 1.02 --- --- --- --- --- --- --- --- ON --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 19:44:50 ALL 1.02 --- --- --- --- --- ON --- --- --- ON --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 19:53:35 ALL 1.02 --- --- --- ON ON --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 20:03:31 ALL 1.01 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ON ON ON ON
18-Dec-2007 20:08:44 ALL 1.01 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ON ON --- --- --- ---
18-Dec-2007 20:10:02 ALL 1.01 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ON ON --- --- --- ---
18-Dec-2007 20:14:33 ALL 1.01 --- --- ON --- ON --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 20:17:08 ALL 1.01 --- --- --- ON --- ON --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 20:19:09 ALL 1.01 --- --- --- --- --- --- ON --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 20:24:30 ALL 3.01 --- OFF --- OFF --- OFF OFF OFF OFF OFF --- --- OFF --- --- OFF
18-Dec-2007 20:25:49 ALL 3.01 --- OFF --- OFF --- OFF OFF OFF OFF OFF --- --- OFF --- --- OFF
18-Dec-2007 20:31:13 ALL 3.01 OFF --- --- --- OFF --- --- --- --- --- OFF --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 20:49:17 ALL 1.01 --- --- --- --- --- --- --- ON ON ON --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 20:53:09 ALL 1.02 --- --- --- --- --- --- ON ON --- --- --- --- --- --- --- ON
18-Dec-2007 21:00:12 ALL 3.09 ON --- ON ON --- --- --- --- ON ON --- --- --- --- --- ON
18-Dec-2007 21:02:48 ALL 3.09 --- ON --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 21:09:31 ALL 1.01 --- --- ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 21:11:58 ALL 1.02 --- --- ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON --- --- --- ON
18-Dec-2007 21:14:28 ALL 3.09 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON --- --- --- --- --- ON
18-Dec-2007 21:16:03 ALL 3.01 --- --- --- OFF OFF --- OFF --- OFF OFF --- --- --- --- --- OFF
18-Dec-2007 21:18:31 ALL 3.01 --- --- --- ON ON --- ON --- ON ON --- --- --- --- --- ON
18-Dec-2007 21:34:18 ALL 3.01 ON ON --- --- --- ON --- ON --- --- ON --- ON --- --- ---
18-Dec-2007 21:36:15 ALL 3.01 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON --- ON
18-Dec-2007 21:37:49 ALL 2.04 --- --- --- ON ON --- --- --- --- --- ON ON --- --- --- ON
18-Dec-2007 21:39:23 ALL 2.03 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 21:40:43 ALL 3.01 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON --- ON
18-Dec-2007 21:41:49 ALL 1.01 --- ON --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18-Dec-2007 21:43:36 ALL 2.04 --- --- --- ON ON --- --- --- --- --- ON ON --- --- --- ON
18-Dec-2007 21:45:11 ALL 2.03 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 21:46:29 ALL 2.03 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 21:47:47 ALL 2.03 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 23:01:52 ALL 2.01 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
18-Dec-2007 23:03:27 ALL 2.02 --- --- --- ON ON --- --- --- --- --- ON ON --- --- --- ON

Load Group Categories:

  • 1 - Short-Term Loads (water heaters)
  • 2 - Intermediate-Term Loads (storage heat)
  • 3 - Long-Term Loads (dual heating furnaces, back-up generators)
  • 6 - Summer-Only Loads (irrigation, cycled air conditioning)
  • 9.99 - Internal Network Transmission